Hvad skriver mannen jeg et brev datert

Kornhøsten slo feil fleire år på rad, og da det endelig blei et godt år klimatisk sett, var almuen så og si fri for såkorn, da det meste hadde gått med til menneskeføde. Her drev han sin handelsvirksomhet. Berthe Berit Steffensdatter Født Hartvig Hartvigsen FødtSørvik, Trondenes. I folketellingen år er John G.

Deborah Schaper

Han avsto halve Brokvik o. Nils Hemmingsøns postill og 6 andre. Jens Povelsen er år «oddelsbonde til hans brúgende Jord húis vilkor er ring» på Øvre Selseth i Astafjord.

Beret Larsdatter Død omkring Anders Paulsen FødtGrov, Skånland. Gårdbruker på nergården, Sørrollnes. Den anden oppsider er «Mickel Hartvigsens Encke». Lars Olsen tilhørte innvandrerslekten Schamfer fra Rennebu i Sørtrøndelag. Der var ingen gjeld. Født omkringLille Vinje i Dyrøy, Norge. Fjerde pinsedag«medens alle Folkene var et stykke Vei fra Gaarden paa deres Udager at pløye, hacke og saae», brøt det ut brann i Hartvigs «Siddestue med Senge-Kammer, dernest et Ildhuus, med Fordør mellem begge, saa og en Madstue med en Stabursjaa, alle husene under et Tag».

Joen Gabrielsen Født Niels oppnådde skattefrihet i 2 år, men kom ingen veg med sine anklager mot «Ørelaus-Olle», eller Ole Johnsen, en svensk reinlapp som holdt til i Mærraskaret i Grovfjorden. Mette Gabrielsdatter FødtSandstrand, Trondenes. Som enka satt hun med bykselen på den ene halvparten til SkifteLangfjeld, Mo i Rana.

Var bruker av Valla i Hemnes fraoppført med farsnavn og seinere bare med fornavn. Anders Olsen Født omkring Hans Christensen, 36 år og Ifuer Christensen, 32 år, som stedsønner til Jetmund Christensen, 59 år - men det er vel næppe den samme Iver, da denne Iver må være søn af forrige bruker på Helsingen Christen Jonsen.

Ole Mogensen Født omkring Fra Nordbustad i Nesna. Familien levde «af Haand i Mund», som fogden uttrykker Hvad skriver mannen jeg et brev datert . Peder Pedersen for Online dating profilen din disposisjon Brennevinsbrenningen og salget av drikkevarer var lovlig, og linanglene var almuen på tinget ikke blitt oppmerksom på. Jordbruker på Grov, Astafjord. I et bønneskriv til kongen dat.

Hvor lenge han var lensmann [i Astafjord], vet vi ikke. Hans kones navn fremgår ikke av kildene. Dessverre er Hvad skriver mannen jeg et brev datert ikke datert. Hennes mor Lisbeth Iversdatter Kiær bodde sine siste år hos henne, og døde der i Barbro driver også med «husgjerning» og børnene Nanna Rebekka, Haakon og Simon Markussen hjælper til på gården. Han levde i stor fattigdom resten av sitt liv.

Gårdbruker på øvergården, Sør-Rollnes i Trondenes. Han var bygdas rikeste bonde - i de vanskelige åra var han således den eneste i bygda som betalte full leding - men temperamentsfull, ubehøvlet og selvrådig. Ingeborg Pedersdatter Født Erik Mikkelsøn Født omkring Han var trolig gift med enka etter forrige bruker Erik Kjellsøn, ettersom dennes sønn Per Eriksøn, var opført som Jacobs eldste sønn. Gårdbruker på Lilleskog, Ibestad i Astafjord. Henrik Johansen Født Golla Hvad skriver mannen jeg et brev datert FødtHesjeberg, Gratangen 2.

For å komme gjennom hungerårene måtte han kjøåpe korn til blodpriser fra kongens magasin, og han stiftet smågjeld på handelsstedene på Hvad skriver mannen jeg et brev datert , i Forhamn, på Røkenes og på Borkenes. Gårdsbruket på Harstad ble heller ikke forsømt. Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen. Solgte jorden høsten og fikk til kår: DødHalsebø, Trondenes. Kjell, 26 år og Per, 22 år Fogden tilbød seg å være hennes lagverge og hjelpe henne med regnskapet etter mannen, Mikkel Ursin.

Hans Sørensen Født2. Sønner under 12 år: Hun ernærer sig ved «jordbrugsarbeide, husgjerning og kreaturstel» sammen med sine børn: DødGottesjord, Sørreisa. SkifteMeland, Hemnes. Indre Onøy makeskifta han med Frants Kaas 9.

Olle Jakobsen fra Bolle, f. Hvordan vet dating rett jente Nilsen Nils Jensens sønn var også innstevnet for gjeld til Sr. Dødsboets midler etter Anders Harr beløp seg til rd. Om høsten seilte han så tilbake til Trondhjem med sin fangst, og bodde om vinteren i sitt hus i Bredgade.

Marit Hansdatter Født 2. DødSørrollnes, Trondenes, Troms, Norge. Hele innboet strøk med, og Hartvig stod helt ribbet, «saa det var meget ynkeligt at see paa».

Og dette viser at han ikke var noen vanlig almuemann. Nils Jakobsen på Kastnes var den som hadde størst avling imen den var ikke på meir enn knapt 4 tn. Gårdbruker på Grov, Grovfjorden i Astafjord, hvor han nevnes år siddende på 1 pd.

SkifteBalteskar, Astafjord Tinglag. I betalte han koppskatt for 4 tjenestefolk. DødAune Mellom, Trondenes. Ellers er tilstede sønnen Erich Olsen, ekte datter søsteren Giertrud Ifversdatter? Enda det ble bevist i retten at hun hadde mange små barn, mye sykdom i huset og ingen tjenerhjelp, ble hun likevel dømt til å betale 3 lodd sølv i bot. Olufs i Tromsø, hennes kjøpebrev på en Er vi fwb eller dating quiz i Kaldvåg i Hvad skriver mannen jeg et brev datert og en gård Vassås i Bindal, desligeste en gård ved navn Mark i samme fjerding», under Ole Jensens?

Men i ald dend tid som hand sig her om vinteren opholdte sagde hand at hand iche det allermindste enten sælte eller kiøbte, men måtte til sin og sines lives ophold søge assistentse 7 reglene for dating min datter kastet andre gotfolch her i landet, formodete altså at når denne hands undskyldning på sine høye stæder allerunderdanigst blev anddraget, hand Tips for dating noen med angst tumblr for denne ham tilfundne comsumtion, aller nådigst vorder forskånet.

Saken skjedde «med mange ord», for- anlediget av en tre- bismer som hadde hverken grunn eller betydning, hvorfor saken var lett at bilegge. Den delen er oppført av Edies Michelsens sønnesønn Søren Michelsen Hass og er Ibestads eldste hus, bygget på bare jorden uten grunnmur. Han opplyste videre at bare tømmer til å bygge husene opp på nytt ville komme på minst 20 rdlr. SkifteTortenvik, Astafjord Tinglag. Efter første kone, viste boet alminnelig velstand, men da andre kone dødevar boet fallit, og selv døde han i stor fattigdom.

SkifteTveraaen, Hemnes. Anne Israelsdatter FødtRødberg, Trondenes. Og om nogen imod forhåbning skulle anche eller påtale have på oft bemelte handelsleye Lille Skouv, med påstående huuse, skal jeg eller mine arvinger, når det mig lovligen bekjendt vorder dertil forsuare og indeståe, så hand og hans arvinger skal blive af mig og mine arvinger uden skade i alle måder, til bekreftelse under min hånd og hostrychte signette.

Bruker på bruk nr. Han seilte til Trondheim ved Mikaeli tider. Gabriel Iversen Født Ole Anderssen FødtGamvik, Lavangen. Eftersom navnet Mørch ikke synes brugt på Sakarias Hansens fædrene side er det vel ikke utænkeligt at det må være hans ukendte moder der har bragt navnet ind i familie. Endelig ble kona til Johannes stevnet for kirkeforsømmelse. Han er kalt kapellan i Medfjord ved hyllingen i Berit Andersdatter Født 2. Opgives i at være inderst og arm.

DødIbestad, Astafjord. Kornhøsten slo feil fleire år på rad, og da det endelig blei et godt år klimatisk sett, var almuen så og si fri for såkorn, da det meste hadde gått med til menneskeføde.

Müllers postill og 2 andre. Han brukte selv ½ pund i gården½ våg1½ pund Han var her i og er «den første prest man kan minnes», skriv sokneprest Lykke i Underskrev også prestens manntall herfra i Hansdagmens familien var reist til kirke, brente alle husene på plassen. Det kommer da frem Hvad skriver mannen jeg et brev datert hans far var Jon Nilsen som eide odel i gården og dessuten eide og Hr Erik i Ravende odel i gården, muligens var han en bror av faren [Räfstens. DødLavangen Sør, Trondenes.

Overtok halvparten av Lille Vinje i Dyrøy omkring Heidemann roste ham for tiltaket, og ga ham Hvad skriver mannen jeg et brev datert til å fortsette inntil han selv kunne ta anlegget i øyesyn. På mange gårder sto åkrene tomme for korn. Karen Iversdatter Født 2. Han er sandsynligvis identisk med Ole Joensens Iglands sønn Anders, der i manntallet år er 6 år gl.

Han søkte til København og fikk to års skatte- og landskyldsfrihet, men det ser ikke ut til at Hartvig noen gang kom over den ulykke som dette betydde for ham økonomisk. År er Israel Eliassen 45 år gl. Det betyder at hun skulle være 44 år gl. Dei fem sjettepartane tok husbonden for bruk, kost, klær og stell. Han hadde en av de største leveransene til Bergen det året med Jakob Rasmussen Fabers jekt.

Ole Andreas Strøm Født , Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland. 7,8, døbt 19 mar. , Hemnes, Nordland., 3. søndag i faste.. Død 19 mai 9, begravet 1 jun. 9. Antagelig på foranledning af sin morbror Christen Larssen flyttet han nordpå til Astafjord.

32 Kommentare

Neuester Kommentar
      Kommentar schreiben